PRAVNE ODREDBE I UVJETI VEZANI UZ ADRIA CALIX d.o.o. INTERNETSKE STRANICE
Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

  1. Sadržaj ove stranice namijenjen je isključivo osobnoj nekomercijalnoj uporabi te se isključivo pod tim uvjetima može preuzeti. U skladu s autorizacijom, slažete se s tim da će svaka kopija ove stranice, ili svaki preuzeti materijal s ove stranice zadržati zaštićeno autorsko pravo (copyright), zaštitni znak (trademark) i ostale zakonom zaštićene objave koje se nalaze na ovim web stranicama.
  2. Svaka osoba koja rabi ove materijale bez autorizacije može biti podvrgnuta kaznenom postupku, koji uključuje povredu zaštićenog autorskog prava, zaštitnog znaka, prava privatnosti i objavljivanja, a koji nije nužno ograničen samo na navedene stavke.
  3. Sadržaj ovih web stranica je isključivo informativnog karaktera te ne podrazumijeva nikakvo jamstvo, izričito ili prešutno, u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti u pogledu odgovornosti za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija.
  4. Adria Calix d.o.o. ne jamči  za točnost, istinitost ili potpunost informacija izloženih na ovim web stranicama. Adria Calix d.o.o.  ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće greške ili propuste u sadržaju kao ni za ažuriranje i ispravak informacija na ovim web stranicama.
  5. Adria Calix d.o.o.  zadržava pravo izmjene informacija, materijala, opreme, specifikacija, modela i dostupnosti, u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave.
  6. Adria Calix d.o.o.  neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama ili bilo kojim povezanim stranicama.
  7. Ove web stranice mogu biti povezane s drugim web stranicama, koje nisu održavane od strane Adria Calix d.o.o.

Adria Calix d.o.o. nije odgovoran za sadržaj navedenih povezanih stranica, te povezivanje ne podrazumijeva da su one odobrene od strane Adria Calix d.o.o.

Adria Calix d.o.o. nema nadzor nad sadržajem koji se nalazi na vezanim stranicama i neće se smatrati odgovornim za bilo kakve posljedice nastale uporabom informacija s vezanih stranica.

Svaka informacija primljena od strane posjetitelja stranice, uključujući povratne informacije poput pitanja, komentara, prijedloga i sl., a koja se tiče sadržaja bilo kojeg dokumenta, bit će tretirana kao javna, nezaštićena informacija u vlasništvu Adria Calix d.o.o.

Adria Calix d.o.o. nema nikakve obveze prema tako dobivenim informacijama i ima mogućnost rabiti ih, kopirati, objaviti i distribuirati slobodno i bez ograničenja.

Nadalje, Adria Calix d.o.o. je slobodna rabiti sve ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u navedenim informacijama u bilo koju svrhu, uključivo, ali ne i nužno, za razvoj, proces proizvodnje i marketinške proizvode koji mogu uključivati te informacije.

Ovim putem vas obavještavamo da tajnost podataka poslanih putem Interneta nije zajamčena.

Informacije koje ustupate namijenjene su isključivo za Adria Calix d.o.o.